Terapia psihopedagogică timpurie complexă specifică pentru copii cu tulburări din spectrul autist

Ce este Tulburarea din spectrul autist – TSA ?

Este o tulburare pervazivă de dezvoltare neurobiologică, adică o tulburare care afectează toate aspectele vieții, evoluția tipică a copilului în special funcțiile de comunicare verbală și nonverbală, de interacționare socială, de imaginație, capacitatea de a rezolva probleme, organizarea creativă și spontană a activităților și procesarea senzorială. Simptomele se manifestă în grade și comportamente diferite la fiecare copil cu TSA. Diagnosticul pus la o vârstă precoce este foarte important pentru terapii adecvate. 

Terapie complexă specifică pentru copii cu TSA

Cu cât mai devreme se încep terapiile, cu atât mai bune vor fi rezultatele. Tratamentul autismului constă în utilizarea unor metode de terapii specifice, cu ajutorul cărora putem să îmbunătățim starea copiilor. Fiecare copil cu TSA este diferit. După o evaluare corectă și complexă a abilităților construim programe de terapie personalizată în funcție de nevoile copilului. Folosim tehnici și metode specifice pentru copii cu TSA, metode alternative, augmentative pentru comunicare, metoda PECS (Picture Exchange Communication System) – comunicarea cu ajutorul imaginilor. Folosirea metodei PECS nu inhibă dezvoltarea limbajului verbal, ci facilitează comunicarea spontană a copilului și crește posibilitatea apariției comunicării verbale. Metoda TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children) ajută în organizarea și structurarea timpului, spațiului și mediului copilului cu TSA. 

Organizarea mediului fizic, suportul vizual, programele individualizate și structurarea sarcinilor și a timpului vor ajuta copilul să înțeleagă ce, când, cu cine, unde,  cât timp o să facă o activitate, astfel ajutăm să-și formeze o autonomie personală mai bună.