Politica de confidentialitate

S.C. Aprophysio S.R.L.

 1. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale APROPHYSIO S.R.L., având sediul în Cluj, Com. Baciu, Str. Meteor Nr.3. CUI 36295476, și având J12/2616/2016 în calitate de operator de date.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la ce tip de date personale colectăm în legătură cu dumneavoastră, cum le prelucrăm și cum le păstrăm în contextul utilizării paginii de internet https://aprophysio.ro/

Această politică de confidențialitate se aplică următoarelor persoane: Toți foștii, actualii și potențialii pacienți ai Aprophysio care intră în contact cu societatea Aprophysio S.R.L. Avem obligația legală de a păstra datele pe care le colectăm despre dvs., inclusiv o anumită perioadă de timp după încetarea relației.

Datele cu caracter personal se referă la orice informație care ne comunică ceva despre dvs. sau pe care o putem corela cu dvs. Acestea includ numele, adresa, data nașterii, numărul de cont, adresa IP sau informațiile despre plățile pe care le-ați efectuat din contul dvs. bancar.

Prelucrarea se referă la toate operațiunile pe care le putem face în privința datelor, cum ar fi colectarea, înregistrarea, stocarea, ajustarea, organizarea, utilizarea, divulgarea, transferul și ștergerea acestora. Ne comunicați informații cu caracter personal atunci când deveniți client, vă înregistrați la serviciile noastre online, completați un formular online, semnați un contract, folosiți produsele și serviciile noastre sau ne contactați prin intermediul unuia dintre canalele noastre.

De asemenea, folosim date care sunt disponibile legal din surse publice, din mass media, sau care sunt furnizate în mod legitim de alte companii sau terți.

 1.  Tipurile de date pe care le colectăm despre pacienți

Datele cu caracter personal pe care le colectăm includ:

 • Date de identificare, cum ar fi numele, prenumele, data și locul nașterii, codul numeric personal, adresa de e-mail și adresa IP a computerului sau a dispozitivului dvs. mobil, informații poștale și alte informații utilizate pentru a expedia un document, date de facturare, precum și în cazul în care serviciile poștale sau curierat sunt furnizate prin intermediul unuia dintre transportatorii parteneri.
 • Informații financiare, cum ar fi numere de cont bancar pentru viramente în urma unor tranzacții.
 • Informații despre computer și conexiune, cum ar fi statisticile privind afișările de pagină, traficul către și de la site-uri, adresa URL de trimitere, adresa IP și istoricul de navigare.
 • Orice alte informații personale pe care ni le transmiteți, inclusiv fotografii sau înregistrări video. 

Informații personale colectate din alte surse

 • Social Media. Vă permitem să distribuiți informații pe site-uri de socializare (ex: Facebook). Aceste site-uri ne pot oferi acces automat la anumite informații personale pe care le păstrează despre dvs. (ex. adresa de e-mail). Prin asocierea unui cont administrat de un site de socializare cu contul dvs. și autorizându-ne să accesăm aceste informații, sunteți de acord că putem colecta, utiliza și păstra informațiile furnizate în conformitate cu acest acord de confidențialitate.
 • În situația în care ne furnizați informații personale despre o altă persoană fizică, trebuie să faceți acest lucru numai cu acordul acelei persoane. Trebuie să o informați cum colectăm, folosim, dezvăluim și păstrăm informațiile personale în conformitate cu politica practicată de Aprophysio.

Datele sensibile

Colectăm date sensibile privind sănătatea dumneavoastră sau a pacientului recomandat de dumneavoastră sau, după caz, minori. Nicio altă categorie de date personale sensibile privind etnia, credințele religioase sau politice nu vor fi solicitate. 

Datele minorilor

Conținutul site-ului și informațiilor promovate de Aprophysio este destinat inclusiv minorilor. Minorii nu pot acorda în mod legal consimțământul de a li se utiliza datele personale; prin urmare, părinților sau tutorilor copiilor cu vârsta de până la 16 ani li se va cere permisiunea înainte să putem utiliza datele minorului, caz în care va fi completat de către părinte/părinți sau tutore ”acordul de înregistrare foto-video”. 

 1. Ce facem cu datele dumneavoastră personale?

Folosim datele dvs. personale doar în scopuri legitime de afaceri. Aceste scopuri includ:

 • Administrarea. Atunci când între Prestator și pacient se demarează o colaborare avem obligația legală de a colecta datele personale care verifică identitatea dvs. (de exemplu, o copie după cartea de identitate sau pașaport) și de a evalua dacă vă putem accepta în calitate de client. De asemenea, trebuie să cunoaștem adresa și numărul dvs. de telefon pentru a vă putea contacta.
 • Marketing personalizat. Putem să vă trimitem scrisori, e-mailuri sau mesaje text pentru a vă oferi sau propune achiziționarea unui produs sau un serviciu pe care îl oferim/prestăm pe baza circumstanțelor dvs. personale.
 • Furnizarea celor mai potrivite produse și servicii. Atunci când vizitați site-ul nostru web, când sunați la sediul nostru sau cand ne vizitați la locația noastră, colectăm informații despre dvs. Analizăm aceste informații pentru a identifica nevoile dvs. potențiale și evaluăm adecvarea produselor sau serviciilor. 
 • Putem să folosim datele dvs. pentru a vă trimite oferte personalizate prin poștă, e-mail sau pe site-ul nostru web. Aveți dreptul de a vă opune, în orice moment, la activitățile comerciale sau de marketing direct, cu condiția să nu se suprapună cu clauzele contractuale care prevăd altfel.
 • Prevenirea și detectarea fraudei și securitatea datelor. Avem datoria de a proteja datele dvs. personale, de a preveni, a detecta și a limita încălcarea securității datelor. Acestea includ informațiile pe care suntem obligați să le colectăm despre dvs., ca de exemplu: în scopul conformității, a finanțării actelor de terorism sau a fraudei fiscale.

Toate tipurile de date pe care le prelucrăm în orice scop încercam să le reducem sau chiar să evităm pe cât de mult posibil preluarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

 1. Cui și de ce împărtășim datele dumneavoastră?

Putem divulga informațiile despre dvs. sau datele personale unor terțe părți.

Această divulgare de date poate fi necesară pentru ca noi să vă oferim acces la serviciile noastre, pentru a putea îndeplini obiectul contractului sau în situația în care, pentru prestarea serviciului, este absolut necesar aportul unui terț (colaborator terapeut, de exemplu). De asemenea, mai putem divulga informații sau date personale pentru a ne conforma obligațiilor legale naționale, pentru a ne optimiza activitățile de marketing și publicitate sau să prevenim, să detectăm, să atenuăm și să investigăm activitățile frauduloase sau ilegale legate de serviciile noastre. Încercăm totodată să minimizăm cantitatea de informații personale pe care le dezvăluim la ceea ce este direct relevant și necesar pentru a îndeplini scopul specificat. 

Nu vindem, închiriem sau dezvăluim în alt fel informațiile dvs. personale unor terțe părți în scopuri de marketing și publicitate fără obținerea în prealabil a acordului dvs.

Parteneri ai Aprophysio și furnizori de servicii după cum urmează:

Transferăm date în scop operațional, de reglementare sau de raportare. De exemplu: pentru a efectua verificarea noilor pacienți sau pentru a furniza anumite servicii.

În cazul în care folosim alți furnizori de servicii, nu comunicăm decât datele cu caracter personal care sunt strict necesare pentru realizarea unei anumite sarcini sau a unui anumit serviciu.

Furnizorii de servicii ne sprijină cu activități de tipul:

Servicii de curierat, servicii de transport, servicii de internet, de transmitere a mesajelor pe e-mail, servicii de telefonie mobilă, servicii de plăți bancare, servicii de marketing, de mentenanță IT, administrare website, servicii de protecția muncii.

În toate aceste cazuri partenerii sau furnizorii de servicii aleg să respecte regulamentul european de protectie a datelor.

Comunicăm informații terapeuților independenți care acționează în numele nostru. Acești terți sunt înregistrați în conformitate cu legislația locală și funcționează pe baza unui contract de colaborare cu respectarea clauzelor din Regulamentul de Protecție a Datelor.

Ori de câte ori comunicăm datele dvs. personale la nivel intern, terților, colaboratorilor, furnizorilor de servicii, luăm măsurile de siguranță necesare pentru a le proteja.

 1. Drepturile dvs. și cum le respectăm

Respectăm drepturile dvs. în calitate de pacient, iar pentru a expune transparent utilizarea informațiilor dvs. personale vă aducem la cunoștință că dumneavoastră aveți următoarele drepturi:

 • Dreptul de a accesa informațiile

Aveți dreptul de a solicita un raport al datelor dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm.

 • Dreptul la rectificare

Dacă datele dvs. personale sunt incorecte, aveți dreptul să ne solicitați să le rectificăm. În cazul în care comunicăm terților date corectate ulterior, vom informa și respectivii terți în acest sens.

 • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor

Puteți să vă opuneți folosirii datelor dvs. personale de către societatea Aprophysio. Puteți să vă exercitați acest drept online sau telefonic. Vom lua în considerare opoziția dvs. chiar și dacă prelucrarea informațiilor dvs. are vreun impact nejustificat asupra dvs. care impune încetarea prelucrării datelor respective.

De asemenea, puteți să vă opuneți primirii de mesaje comerciale personalizate din partea noastră. Când deveniți pacient Aprophysio, vă întrebăm dacă doriți să primiți oferte personalizate. În cazul în care vă răzgândiți, puteți opta să nu mai primiți mesaje din partea noastră folosind linkul pentru „dezabonare” din subsolul fiecărui e-mail comercial. Nu puteți să vă opuneți prelucrării datelor dvs. cu caracter personal de către Aprophysio atunci cand avem obligația legală de a le prelucra.

 • Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul de a ne solicita să restricționăm utilizarea datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care:

• considerați că informațiile sunt inexacte;

• prelucrăm datele în mod ilegal;

• Aprophysio nu mai are nevoie de datele respective, dar doriți să le păstrăm în vederea utilizării într-o acțiune în justiție;

• v-ați opus utilizării datelor dvs. personale de către Aprophysio în interesele legitime ale firmei.

 • Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul să ne solicitați transferarea datele dvs. cu caracter personal direct dvs. sau unei alte companii. Aceasta se aplică în cazul datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm prin mijloace automate și numai cu consimțământul dvs. sau pe baza unui contract încheiat cu dvs. În cazul în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic vom transfera datele dvs. cu caracter personal.

 • Dreptul la ștergere

Puteți să ne solicitați ștergerea datelor dvs. cu caracter personal dacă:

• datele nu mai sunt necesare în scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate;

• vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea;

• obiectați la prelucrarea datelor dvs. de către Aprophysio în interesele legitime ale firmei sau în scopul trimiterii de mesaje comerciale personalizate;

• Aprophysio prelucrează datele dvs. cu caracter personal în mod ilegal sau o reglementare a Uniunii Europene ori a unui stat membru al Uniunii Europene impune ștergerea datelor dvs. cu caracter personal de către Aprophysio.

 • Dreptul la reclamații

În cazul în care nu sunteți satisfăcut de modul în care am răspuns solicitărilor dvs., aveți dreptul să faceți o reclamație. Dacă sunteți în continuare nemulțumit de reacția noastră la reclamația pe care ne-ați înaintat-o, puteți să o trimiteți mai departe către Responsabilul cu protecția datelor din cadrul Aprophysio. De altfel, atunci cand situația nu a putut fi rezolvată între părți, aveți posibilitatea de a vă adresa autorității responsabile pentru protecția datelor.

 • Exercitarea drepturilor dvs.

Dacă doriți să vă exercitați drepturile, să faceți o modificare a datelor pe care le deținem despre dvs. ori o reclamație, vă rugăm să ne contactați. Veți găsi datele de contact ale Aprophysio la finalul acestei politici de confidențialitate. Modul în care vă exercitați drepturile depinde de produsul Aprophysio pe care l-ați achiziționat. Exercitarea drepturilor dumneavoastră, se poate efectua (după caz) prin intermediul site-ului nostru web, vizitând societatea la sediul nostru sau prin telefon. Intenționăm să răspundem la cererea dvs. în cel mai scurt timp posibil. În unele cazuri, timpul de răspuns poate fi de până la maximum 72 de ore. Dacă avem nevoie de un timp mai îndelungat pentru a soluționa cererea dumneavoastră, vă vom informa timpul suplimentar care este necesar și vă vom expune motivele justificate ale întârzierii. În funcție de caz, putem respinge cererea dvs. acolo unde prin lege este permis, vă vom informa de ce am respins cererea dumneavoastră.

 1. Datoria dumneavoastră de a furniza datele

Există anumite informații pe care trebuie să le cunoaștem despre dvs., astfel încât să putem începe executarea obligațiilor în calitate de Prestator și să ne onorăm obligațiile asumate. De asemenea, avem obligația legală de a colecta anumite informații. Fără aceste date, este posibil să nu putem efectua anumite activități iar fără acestea să nu putem îndeplini obiectul colaborării.

 1. Cum protejăm datele dvs. cu caracter personal

Aplicăm un cadru intern de politici și standarde la toate nivelurile firmelor noastre pentru a păstra siguranța datelor dvs. Aceste politici și standarde sunt actualizate periodic pentru a corespunde reglementărilor și evoluției pieței. În mod specific și conform legii, luăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate (politici și proceduri, securitate informatică etc.) pentru a asigura confidențialitatea și integritatea datelor dvs. cu caracter personal și a modului în care acestea sunt prelucrate. În plus, angajații Aprophysio au obligația de a păstra confidențialitatea și nu pot divulga datele dvs. cu caracter personal în mod ilegal sau inutil fără acordul dumneavoastră obținut în prealabil.

 1. Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal?

Avem dreptul de a păstra datele dvs. cu caracter personal doar pe perioada în care sunt necesare în scopul pentru care le-am solicitat inițial. După această perioadă, căutăm soluții fezabile fie să să obținem un nou consimțământ din partea dumneavoastră, fie să arhivăm datele.

 1. Contactați-ne

Dacă doriți să aflați mai multe despre politicile Aprophysio în privința datelor și despre modul în care folosim datele dvs. cu caracter personal, puteți să ne trimiteți un e-mail, să ne apelați telefonic sau să ne vizitați la sediul nostru. Puteți găsi o listă cu datele de contact la finalul acestei politici de confidențialitate.

 1. Domeniul de aplicare a prezentei Declarații de confidențialitate

Acest document reprezintă politica de confidențialitate a societății Aprophysio S.R.L. Putem modifica prezenta politică de confidențialitate pentru a păstra conformitatea cu modificările aduse legislației și/sau a reflecta modul în care Aprophysio prelucrează datele cu caracter personal. Această versiune a fost modificată la 30.10.2021.

Vă puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, prin simpla transmitere a unei solicitări în scris, datată și semnată la sediul nostru din Cluj-Napoca – Com. Baciu, Str. Meteor, Nr.3; la nr de telefon 0040730040760 sau prin e-mail la: rozalia.apro@aprophysio.ro, iar persoana responsabilă pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal vă va oferi un răspuns în cel mai scurt timp.